Başvurular, Değerlendirme ve Burs Kararları

1.         Özel Ege Lisesinde okuyan öğrenciler: 

a.         Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf:  Başvuruların Eraslan Vakfına yapılması gerekmektedir. 

b.         Ortaokul ve lise sınıfları:  Öğretim yılı içinde yapılan  burs başvuruları hem Özel Ege Lisesi Bursları, hem Eraslan Vakfı Bursları için yeterlidir. 

2.         Dışarıdan gelecek yeni öğrenciler: 

a.         Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf:  Başvuruların Eraslan Vakfına yapılması gerekmektedir. 

b.         Ortaokul ve lise sınıfları:  Başvuruların Özel Ege Lisesine yapılması gerekmektedir. 

3.         Özel Ege Lisesine ve Eraslan Vakfına yapılan burs başvurularında doldurulacak formlar için birkaç dakika ayrılması yeterli olacaktır.  Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarda başvuru ekine çalışan kişilerin bordrolarının, emeklilerin emekli aylık gelir bildiriminin, kendi işini yapan veya şirket ortaklarının vergi levhalarının fotokopisini eklemesi gerekecektir.  Beraberinde belge sunulacak olsa da bu işlemin otomatik olarak burs alınacağı anlamına gelmediği ve burs başvurusunun Eraslan Vakfı tarafından onaylanması gerektiği hatırda tutulmalıdır. 

4.         Tüm sınıflar için yapılacak başvurular kısa zaman içinde sonuçlandırılacaktır. 

5.     Bursların verilmesinde öğrencilerin başarı durumlarıyla ailelerinin ekonomik durumları bir bütün olarak değerlendirilecektir.  Öğrencilerin akademik durumlarına bakılarak bursu hak etmesi / etmemesi gibi kıyaslamalardan kaçınılmasını çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri adına gerekli görüyoruz.  Başarılı öğrenci nüfusu açısından ülke genelinde Özel Ege Lisesi düzeyindeki okul sayısının fazla olmadığını düşünüyoruz.  Kendisine burs sağlanan öğrenciler zaten akademik açıdan başarılı olma kriterinde sorun yaşamadığı için Özel Ege, başarı kriteriyle ekonomik ihtiyaç gerçeğini bütünsel olarak değerlendirme çabası içindedir. 

 

Değerli Veliler,  

Özel Ege Lisesinin verdiği burs miktarı her yıl artmakla birlikte, Eraslan Vakfının kuruluşuyla hem burs miktarının hem de kapsadığı sınıf grubunun sınırları genişlemiştir.  Koşullarını zorlayarak evlatları için en iyi eğitim olanağını temin etmeye çalışan ailelere Eraslan Vakfının önemli bir katkısı olacağı inancındayız.  Vakfımızın başta eğitim olmak üzere, sağlık ve kültür alanındaki faaliyetlerine katkıda bulunacak hayırsever kişi ve kurumlara teşekkür eder, bursiyerlerimize başarılar dileriz.