• Cumhuriyetin değerlerini benimsemiş demokratik bir kurum olmak. Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak.

 

  • Açık, şeffaf ve hesap verebilen bir kurum olmak.

 

  • Çalışkan ve dürüst olmak. Zorluklardan yılmadan faaliyetlerini sürdüren bir kurum olmak.

 

  • Tarafsız olmak. Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı gücü yettiğince mücadele etmek. İmkânlardan faydalanma hakkını herkese eşit şekilde sunmak.

 

  • Bağımsız olmak. Hiçbir kurumun ekonomik, ideolojik veya politik baskısı altına girmeden çalışmak.