Başarılı öğrencilerin azami derecede iyi bir eğitim almasına katkıda bulunacak bursu temin etmek.

 

Sağlığı yerinde olmayan kişilerin sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak.

 

Sağlık alanında faaliyet gösteren resmî ve özel kurumlarla işbirliği yaparak onları desteklemek.

 

Bilim, kültür, sanat ve spor yaşamında nitelikli insanların yetişmesine katkıda bulunmak suretiyle bu alanlarda başarılı eserlerin ve projelerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak.

 

Toplum hayatını olumlu yönde geliştirmek ve etkilemek.