Eraslan Vakfı, Özel Ege Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Eraslan, Yönetim Kurulu üyeleri Yüksel Eraslan, Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan tarafından 2014 yılında kurulmuştur.

 

Vakfımızın temel amacı; olanakları sınırlı başarılı çocuk ve gençlerin nitelikli eğitime erişiminde ailelere katkıda bulunmak; sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara kaynak yaratmak; bilim, kültür, sanat ve spor alanında nitelikli eser ve projelerin ortaya çıkmasına olanak sağlamak suretiyle ülkemizin daha müreffeh bir ülke olması için çalışmalar yapmaktır.

 

Eraslan Vakfı, Özel Ege Lisesinde eğitim hayatını sürdürmeyi tercih eden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine değişen oranlarda ihtiyaç ve başarı bursu vermektedir.  Vakfımız aynı zamanda diğer resmî ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının bilim, sanat, kültür ve sağlık alanında yaptığı çalışmalara da destek olarak insan ve toplum hayatında olumlu gelişmelerin yaşanmasını temin etmeye çalışmaktadır.

 

Toplumun ortak sorunları karşısında birlikte hareket etmenin önemine inanan vakfımız, hayırseverlerin bağışlarını kabul etmekte ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.