Haberler

Özel Ege’de Okuyan Öğrenciler İçin Eraslan Vakfı Bursları Yeniden Düzenlendi

06.11.2015 17:25:00

Özel Ege Lisesi öğrencileri için uygulanan Eraslan Vakfı burslarının kapsamı 2016-2017 öğretim yılından başlamak üzere genişletildi.  Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine sağlanan Eraslan Vakfı İhtiyaç Bursları artık ilkokulun tüm sınıflarında uygulanacak.  Eraslan Vakfı tarafından kapsamı genişletilen burslara ait uygulama okul müdürlükleri tarafından eğitim kamuoyuna şu şekilde duyuruldu:

 

Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler, 

 

Özel Ege Lisesi tarafından Mart 2014’te yapılan duyuruda bursluluk sisteminde yapılan önemli bir değişiklik ayrıntılarıyla tanıtılmış, okulun 1990’lı yılların sonundan itibaren yaklaşık on beş yıl süren burs uygulamalarında öğrenciler ve aileler lehine yapılan çok önemli bir düzenleme eğitim kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

 

Eraslan Vakfı ve Özel Ege Lisesi, nitelikli eğitime erişim için her yıl ilave kaynak ayırmaya ve daha fazla kişiye burs sağlamaya çalışmaktadır.  Geçen yıl yapılan köklü değişiklik sırasında önemli bir husus ilerleyen yıllar için değerlendirmeye alınmak üzere muhafaza edilmiş, ayrılacak maddi kaynağın netleşmesinin ardından uygulanması planlanmıştı.  Üç ile beş yıl içinde gerçekleşmesi hedeflenen bu ilave çalışma, Vakfın ve Okulun ciddi bir maddi fedakârlığı kısa zaman içinde üstlenmesi neticesinde 2016-2017 yılından itibaren devreye alınacaktır. 

 

Burslarda yapılan köklü değişikliğin ardından geçtiğimiz iki yıl yalnızca okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine sağlanan İhtiyaç Bursları, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ilkokulun tüm sınıflarında sürdürülecektir. 

 

2014-2015 öğretim yılında Eraslan Vakfının katkısıyla, okulun en küçük iki sınıf grubundaki öğrencilere yönelik olarak başlayan ihtiyaç burslarıyla aileler için ek bir kaynak oluşturulması hedeflenmişti.  Bugüne kadar ortaokul ve liseli çocuklarımız için verilen ve öğrenci başarısıyla ihtiyacın bir arada değerlendirildiği bursların yanında, sınıf grupları gereği bir akademik ölçümlemeden söz etmenin zor olduğu küçük sınıflar için de kaynak ayırmak okul yönetiminin öncelikli planlamaları arasında yer almaktaydı.  Geride kalan iki yıl süresince okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik olan ihtiyaç burslarının tabanının genişletilerek artık ilkokul 4. sınıfın bitimine kadar uygulanacak olması, Özel Ege Lisesi Burs Sisteminde yapılan büyük revizyonun son halkasının da tamamlandığını göstermektedir.  Bugün gelinen noktada burs sistemimizin çerçevesi aşağıdaki gibi oluşmuştur:

 

 Burs sisteminin anlaşılmasında yararlı olacağı düşüncesiyle bazı hususlar aşağıda detaylandırılmıştır: 

 

· Eraslan Vakfından ihtiyaç bursu kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını, okul öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf gruplarında 28 Mart - 15 Nisan 2016, ilkokul 4. sınıfta ise 25 Nisan - 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.  Bu tarihlerden sonra kullanılmamış burs bütçesi doğrultusunda başvuru kabul edilecektir. 

 

· Her yıl ayrılan belli bir maddi kaynakla öğrencilerimize burs sağlanmaktadır.  Önümüzdeki yıl okul öncesi ve ilkokulda Eraslan Vakfı tarafından toplam 200 öğrenciye ihtiyaç bursu verilmesi planlanmaktadır.  Burs beklentisi içinde olan öğrencilerin tamamına burs sağlanamamasının ihtimal dâhilinde olduğu dikkate alınmalıdır. 

 

· 2016-2017 öğretim yılında verilecek olan ihtiyaç bursu için ailenin aylık gelirinin 9.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.  Alt gelir sınırı her yıl yeniden belirlenmektedir. 

 

· Ortaokul ve lise burslarında ailenin aylık gelirinin belli bir parasal miktarı aşmaması şartı aranmamaktadır.  Bu sınıf gruplarında burs verilirken akademik başarı aranmakta, burs oranı belirlenirken ise ailenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmaktadır.  Özel Ege Lisesinde yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, yeni öğrencilerin katıldığı Okul Giriş Sınavında veya lise giriş sınavlarında -hâlen uygulanan TEOG modelinde- öğrencilerin elde ettikleri sonuçlarla burs oranları arasında mekanik bir ilişki yoktur.  Dolayısıyla lütfen öğrencilerinizin burs oranları arasında karşılaştırmalar yapmayınız.  Bu durum çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri açısından önem arz etmektedir. 

 

· Ortaokul ve lise sınıflarında, öğrencilerin akademik durumlarının belli bir seviyenin üstünde olmadığı durumlarda sadece ekonomik durum burs alınması için yeterli değildir.  İlkokuldan sonra ekonomik ihtiyaç yalnız başına bir kriter olmaktan çıkmakta, ancak başarılı öğrencilere verilen bursların oranının belirlenmesinde devreye girmektedir. 

 

· Okulumuza yeni gelmek isteyen öğrenciler için bir hatırlatma yapmak gerekir.  Özel okulların büyük bir kısmında “Bursluluk Sınavı” adıyla sınav yapılmakta, ailelerin burs için ayrı bir işlem yapması gerekmemekte, sınav sonuçlarına göre okul yönetimleri tarafından doğrudan bir burs oranı takdir edilmektedir. 

 

Özel Ege Lisesi Okul Giriş Sınavı sonuçlarına göre öğrencilere belli puanların karşılığında otomatik olarak belirlenmiş burslar verilmemektedir.  Burs almak isteyen öğrencilerin, sınava giriş için gerekli olan ön kayıt işlemine ek olarak ayrı bir burs başvurusu yapmaları gerekmektedir.  Bu işlemlerin tamamı okul sayfası üzerinden çevrim içi (on-line) yapılabilmekte ve çok kısa sürmektedir. 

 

· Bir üst maddedeki açıklama lise 9. sınıfa kayıt yapmak isteyen öğrenciler için de geçerlidir.  Lise giriş sınavlarında alınan puanlar şüphesiz burs kararlarını etkilemektedir; ancak belli puan dilimleri için otomatik bir burs oranı söz konusu değildir.  Bu nedenle birbirine yakın puanlar alan öğrencilerin muhakkak aynı oranda burs alacakları düşünülmemelidir. 

 

· Bursların sayısal dağılımında en büyük ağırlık en küçük burs oranına ait olacak, sonrasında azalan sayılarda olmak üzere daha yüksek oranlı burslar verilecektir.  Her sınıf grubunda en üst dilimdeki burs oranları çok kısıtlı sayıda öğrenciye verilmektedir. 

 

· Son olarak belirtmek gerekir ki yıllardan bu yana okulumuzda öğrenim görmekte olan ve hepimize bir emanet olduğunu düşündüğümüz şehit ve gazi çocuğu öğrenciler bu açıklamaların dışındadır.  Tam burslu olarak okuyan bu öğrencileri bundan sonra da büyük bir mutluluk ve gururla yetiştirmeye devam edeceğiz.

 

Değerli Aileler, Sevgili Öğrenciler, 

 

Özel Ege Lisesi açısından en memnun edici durum, bu burs sistemiyle ana sınıfından lise 12. sınıfa kadar okulumuzda okuyan bir öğrencinin burs almasının mümkün olmasıdır.  Okulun öğrenci ve ailelere vermeye çalıştığı samimi mesaj şudur:  Akademik başarı kavramından söz etmenin zor olduğu okul öncesi ve ilkokul sınıflarında maddi kriteri karşılayan ailelerin öğrencilerine burs verilirken, ortaokuldan itibaren bursların sürdürülebilirliği artık öğrencinin kişisel performansına bağlı hâle gelmektedir. 

 

Yukarıda özetlenen modelle burs sağlayan Özel Ege Lisesi, ülkemizdeki gelir dağılımı eşitsizliğini, ailelerin içinde bulundukları sosyal durumu, aile bütçelerinde ortaya çıkan beklenmedik koşulları burs kararlarında bir kriter olarak dikkate almaya ve çocuklarının en iyi şartlarda eğitim alması için çaba gösteren aileler için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye çalışmaktadır.  Yıllardan bu yana eğitimden aldığı kaynakların ciddi bir kısmını yine eğitime geri veren okulumuzda son beş yıl içinde burs verilen öğrenci sayısı %253 artmıştır.  Bursların maddi toplamı yaklaşık olarak 2011-2012'de 2.560.000 TL, 2012-2013'te 3.730.000 TL, 2013-2014'te 4.240.000 TL, 2014-2015’te 5.800.000 TL, 2015-2016’da ise 6.750.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Okul ve eğitim kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ÖZEL EGE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ