Değerli Veliler, 

Eraslan Vakfı ve Özel Ege Lisesi, nitelikli eğitime erişim için her yıl ilave kaynak ayırmaya ve daha fazla kişiye burs sağlamaya çalışmaktadır.  Geçen yıl yapılan köklü değişiklik sırasında önemli bir husus ilerleyen yıllar için değerlendirmeye alınmak üzere muhafaza edilmiş, ayrılacak maddi kaynağın netleşmesinin ardından uygulanması planlanmıştı.  Üç ile beş yıl içinde gerçekleşmesi hedeflenen bu ilave çalışma, Vakfın ve Okulun ciddi bir maddi fedakârlığı kısa zaman içinde üstlenmesi neticesinde 2016-2017 yılından itibaren devreye alınacaktır.

 

Burslarda yapılan köklü değişikliğin ardından geçtiğimiz iki yıl yalnızca okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine sağlanan İhtiyaç Bursları, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ilkokulun tüm sınıflarında sürdürülecektir.

 

2014-2015 öğretim yılında Eraslan Vakfının katkısıyla, okulun en küçük iki sınıf grubundaki öğrencilere yönelik olarak başlayan ihtiyaç burslarıyla aileler için ek bir kaynak oluşturulması hedeflenmişti.  Bugüne kadar ortaokul ve liseli çocuklarımız için verilen ve öğrenci başarısıyla ihtiyacın bir arada değerlendirildiği bursların yanında, sınıf grupları gereği bir akademik ölçümlemeden söz etmenin zor olduğu küçük sınıflar için de kaynak ayırmak okul yönetiminin öncelikli planlamaları arasında yer almaktaydı.  Geride kalan iki yıl süresince okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik olan ihtiyaç burslarının tabanının genişletilerek artık ilkokul 4. sınıfın bitimine kadar uygulanacak olması, Özel Ege Lisesi Burs Sisteminde yapılan büyük revizyonun son halkasının da tamamlandığını göstermektedir.  Bugün gelinen noktada burs sistemimizin çerçevesi aşağıdaki gibi oluşmuştur:

 

 

2016-2017 öğretim yılı için Eraslan Vakfından ihtiyaç bursu kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını, okul öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf gruplarında 1 Şubat - 15 Nisan 2016, ilkokul 4. sınıfta ise 25 Nisan - 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.  Bu tarihlerden sonra kullanılmamış burs bütçesi doğrultusunda başvuru kabul edilecektir.

 

·          Her yıl ayrılan belli bir maddi kaynakla öğrencilerimize burs sağlanmaktadır.  Önümüzdeki yıl okul öncesi ve ilkokulda Eraslan Vakfı tarafından toplam 200 öğrenciye ihtiyaç bursu verilmesi planlanmaktadır.  Burs beklentisi içinde olan öğrencilerin tamamına burs sağlanamamasının ihtimal dâhilinde olduğu dikkate alınmalıdır.

 

·          2016-2017 öğretim yılında verilecek olan ihtiyaç bursu için ailenin aylık gelirinin 9.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.  Alt gelir sınırı her yıl yeniden belirlenmektedir.

 

·          Ortaokul ve lise burslarında ailenin aylık gelirinin belli bir parasal miktarı aşmaması şartı aranmamaktadır.  Bu sınıf gruplarında burs verilirken akademik başarı aranmakta, burs oranı belirlenirken ise ailenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmaktadır.  Özel Ege Lisesinde yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, yeni öğrencilerin katıldığı Okul Giriş Sınavında veya lise giriş sınavlarında -hâlen uygulanan TEOG modelinde- öğrencilerin elde ettikleri sonuçlarla burs oranları arasında mekanik bir ilişki yoktur.  Dolayısıyla lütfen öğrencilerinizin burs oranları arasında karşılaştırmalar yapmayınız.  Bu durum çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri açısından önem arz etmektedir.